ჭიქა

ჭიქაზე შეიძლება გადაიტანოთ სასურველი სურათი, წარწერა, ლოგო, ნებისმიერი ტექსტი, რომელიც სწრაფად აღსაქმელია. მასზე პრაქტიკულად ყველა სახის დიზაინის დატანა არის შესძლებელი. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი ფაქტურის ჭიქის ბრენდირება მინის, ქაღალდის, კერამიკის, პოლიეთილენის, კარდონისა თუ ერთჯერადი ჭიქების. ბრენდირებული ჭიქა გამოიყენება, როგორც საოფისე საქმიანობისთვის, აგრეთვე ხშირად მას გამოიყენებენ სასაჩუქრედ.