შესაფუთი მასალები

შესაფუთი მასალების გამოყენება მნიშვნელოვნად ამცირებს პროდუქციის დაზიანების რისკს ან პრაქტიკულს ხდის მათ გადაადგილებას საწარმოდან მოხმარებლამდე. ჩვენ შეგვიძლია დავამზადოთ სხვადასხვა ტიპის შესაფუთი მასალები ბრენდირებით: კრაფტის პაკეტები, პოლიეთილენის (ცელოფნის) პარკები და ერთჯერადი ლენტები.