ფოტო ქაღალდი

ფოტო ქაღალდზე ბეჭდვა საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ უმაღლესი ხარისხის ნაბეჭდი პროდუქტი დიდ ფორმატზე. სწორედ ამიტომ მას ხშირად გამოიყენებენ დიდი ზომის პლაკატებისა და პოსტერების საბეჭდათ, რომლის დიზაინი შედგენილია მაღალი გარჩევადობის გრაფიკული ელემენტებით. ბეჭდვის მაქსიმალური სიგანე არის 150სმ, ხოლო სიგრძე შეუზღუდავია საჭიროებიდან გამომდინარე. მსგავსი ტიპის ბეჭდვას ხშირად მიმართავენ, ცნობილი მხატვრის ან ხელოვანის ნამუშევრების რეპროდუქციისათვის. გარდა ბეჭდვისა ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ნაბეჭდი პროდუქციის ჩარჩოში ჩასმა.