ფლაერი

ფლაერი არის მცირე ზომის სარეკლამო ფურცელი, რომელიც ძირითადად მოიცავს ინფორმაციას პრომოაქციის, ღონისძიების გამართვის ან სპეციალური შეთავაზების შესახებ. ის განკუთვნილია საჯარო ადგილებსა და ბეჭდვურ მედიაში გავრცელებისათვის.
ფლაერის ზომებია:
1/3A4 - (210x100)მმ
A5 - (148x21)მმ
A6 - (105x148)მმ