ფასდაკლების ბარათი

ფასდაკლების ბარათი მარკეტინგული კამპანიის მნიშვნელოვან ატრიბუტს არმოადგენს. მათი გამოყენება ზრდის მომხმარებლის ლოიალურობას, გარდა ამისა ხშირად გამოიყენება სასაჩუქრე მიზნით (გადასცემენ კონკურსის გამარკვებულებს ან სადღესასწაულო დღეებზე აქციის ფარგლებში). ფასდაკლების ბარათი რეკომენდირებულია დამზადდეს სავიზიტო ბარათის ზომის, თუმცა ჩვენთან შესაძლებელია ნებისმიერი ზომის დამზადება.