ტრიპლეტი

ტრიპლეტი არის მრავალგვერდიანი საინფორმაციო ფურცელი (6 გვერდიანი). ფლაერისა და ბუკლეტისგან განსვავებით ის ბევრად უფრო კომპაქტურია და იტევს ბევრად უფრო მეტ, როგორც ვერბალურ, ასევე ვიზუალურ ინფორმაციას. ტრიპლეტიც სხვა მის მსგავს პროდუქტებთან ერთად ეფექტურია სარეკლამო და საპრეზენტაციო ინფორმაციის გავრცელებისათვის საჯარო ადგილებსა თუ გამოფენებზე.
ტრიპლეტის სტანდარტული ზომაა A4 - (210x297)მმ და იკეცება პროპორციულად 3 ნაწილად.