სტიკერი

სარეკლამო სტიკერი წარმოადგენს შედარებით მცირე ზომის თვითწებად ქაღალდზე ნაბეჭდ ბროდუქციას, რომელიც გვხვდება ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ვესტიბიულში და ა.შ. სტიკერი-ეტიკეტის მთავარი მიზანი მომხმარებლის ყურადღების მიქცევაა. როგორც წესი, სტიკერი მზადდება ღია კონტრასტული ფერების გამოყენებით, რომლებიც იქცევენ ადამიანის ყურადღებას. თვითწებადი თვისების გამო შესაძლებელია მათი ადვილად დამაგრება თითქმის ნებისმიერი სიმყარის მქონე ზედაპირზე.