საქაღალდე

საქაღალდე წარმოადგენს საოფისე ატრიბუტს, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტების დასახარისხებლად. აგრეთვე ის ეფექტურია მომხმარებლის პირადი საბუთების ერთად თავმოყრის მიზნით (მაგ. მას ხშირად გამოიყენებენ კლინიკებსა და უნივერსიტეტებში, მომხმარებლის პირადი ისტორიის შექმნის მიზნით). ბრენდირებული საქაღალდე წარმოადგენს კომპანიის ბრენდ სტილის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროდუქტს.
საქაღალდის სტანდარტული ზომაა:
A4 - (210x297)მმ
თუმცა შესაძლებელია ნებისმიერი არასტანდარტული ზომის დამზადება.