სარეკლამო სტენდი

სარეკლამო სტენდი წარმოადგენს მცირე კონსტრუქციას, რომელიც ძირითადად გამოიყენება, საჯარო ადგილებში, გამოფენებზე, პრეზენტაციებზე და კომპანიის ოფისებში. კონსტრუქციის ტიპიდან გამომდინარე ის შეიძლება გამოიყენოთ, როგორც გარე გაყიდვების ობიექტად, აგრეთვე პროდუქციის სარპეზენტაციო საშუალებად. კომპანიის ოფისში სტენდი ძირითადად გამოიყენება ნაბეჭდი პროდუქციის (მაგ. ფლაერი, ბუკლეტი, ბროშურა,ჟურნალი) გავრცელებისათვის. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი კონსტრუქციისა და ფორმის სარეკლამო სტენდის დამზადება.