სარეკლამო აბრა

აბრა არის საინფორმაციო დაფა, რომელზედაც ძირითადად განთავსებულია კომპანიის დასახელება, საკონტაქტო მონაცემებით, ან კონკრეტული პიროვნების სახელი, პოზიცია, მიმართულება, მიმართულების აღმნიშვნელი ტექსტი, საინფორმაციო ხასიათის მატარებელი წარწერა, ამკრძალავი ტიპის წარწერა და სხვ.
აბრა ყველაზე ხშირად მზადდება ორგმინაზე, თუმცა შესაძლებელია მისი დამზადება სხვა მასალების გამოყენებით, როგორიცაა: პლასტიკი, პვხ, დიბონდი, ხე, მინა.