მოსაწვევი ბარათი

მოსაწვევი ბარათი - გამოიყენება სხვადასხვა ღონისძიებებზე ადამიანების მისაწვევად, როგორებიცაა: ქორწილი, დაბადების დღე, პრეზენტაცია, დაჯილდოება, კონცერტი და სხვ. ჩვენ შეგვიძლია, როგორც შაბლონური, ასევე ინდივიდუალური (სახელი და გვარით ან მიმართვით) ტიპის მოსაწვევი ბარათების დამზადება. განსაკუთრებიღე ღირებულია ინდივიდუალური შინაარსის მოსაწვევის გაგზავნა ადრესატთან. აგრეთვე სასურველია მოსაწვევი განთავსებული იყოს ბრენდირებულ კონვერტში, რაც დამატებით დადებით შთაბეჭდილებას შეუქმნის ადრესატს თქვენზე/თქვენ კომპანიაზე.