მისალოცი ბარათი

მისალოცი ბარათი - გამოიყენება სხვადასხვა დღესასწაულების, წარმატებული გამოსვლების, პირადი თუ კომპანიის მიღწევების მისალოცად. ჩვენ შეგვიძლია, როგორც შაბლონური, ასევე ინდივიდუალური (სახელი და გვარით) ტიპის მისალოცი ბარათების დამზადება. აგრეთვე სასურველია მისალოცი ბარათი განთავსებული იყოს ბრენდირებულ კონვერტში, რაც დამატებით დადებით შთაბეჭდილებას შეუქმნის ადრესატს თქვენზე/თქვენ კომპანიაზე.