კალენდარი

ბრენდირებული კალენდარი წარმოადგენს საოფისე ატრიბუტს და ამყარებს კომპანიის ბრენდ სტილს. მაღალი ხარისხის კალენდარი გარდა საოფისე საქმიანობისა, ხშირად გამოიყენება სასაჩუქრედ. ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ტიპის კალენდრების დამზადება: მაგიდის კალენდარი, კედლის კალენდარი (გადასაშლელი, ზამბარით აკინძული), კვარტლებად დაყოფილი, ჯიბის და სხვ.
კალენდარის სტანდარტული ზომებია:
A2 – (420x594)მმ
A3 – (297x420)მმ
A4 - (210x297)მმ
A5 - (148x210)მმ
A6 - (105x148)მმ
თუმცა შესაძლებელია ნებისმიერი არასტანდარტული ზომის დამზადება.