თეფშსადები

თეფშსადადები ფართოდ გამოიყენება სწრაფი კვების ობიექტებში, რესტორნებსა და კაფე- ბარებში სუფრის გასაფორმებლად. გარდა გაფორმებისა, ის ხშირ შემთხვევაში ასრულებს სარეკლამო ფუნქციას. მასზე შესაძლებელია განთავსებული იყოს ინფორმაცია კომპანიის აქციებისა და შეთავაზებების შესახებ, კომპანიის სლოგანი ან საკონტაქტო ინფორმაცია. თეფშსადების იბეჭდება დაბალი სიმკვრივის მქონე ქაღალდზე 40-80 გრამიანზე.