დიპლომი

დიპლომი, სიგელი ან სერთიფიკატი წარმოადგენს კომპანიის ტიტულოვან ბლანკს, რომელიც ხშირ შემთხვევებში ხარისხის, სტანდარტის, კვალიფიკაციის, პროგრამის გავლის ან უბრალოდ ღონისძიებაში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტია. ჩვენ შეგვიძლია, როგორც შაბლონური, აგრეთვე ინდივიდუალური (სახელი და გვარებით) ტიპის დიპლომების ბეჭდვა და ჩარჩოში ჩასმა.