გაზეთი

გაზეთი არი პერიოდული ბეჭდვური გამოცემა, რომელიც არანაკლებ თვეში ერთხელ გამოდის. ძირითადად მასში განთავსებულია სტატიები და პუბლიკაციები სპორტის, პოლიტიკის, ხელოვნების, მეცნიერების და სხვ. შესახებ. აგრეთვე ხშირად ის მოიცავს სარეკლამო ხასიათის სტატიებსაც. ჟურნალებისა და კატალოგებისაგან განსხვავებით ის საკმაოდ დაბალი ბეჭდვითი ღირებულების მქონე პროდუქტია. საგაზეთო ქაღალდის ფაქტურიდან გამომდინარე მასზე შეუძლებელია ფელადი ილუსტრაციებისა და ფოტო სურათების მაღალი ხარისხით ბეჭდვა. ის უფრო მეტად ტექსტური მასალის გავრცელებისათვის გამოიყენება.
გაზეთის ძირითადი ზომებია:
A4 - (210x297)მმ
A3 - (297x420)მმ
თუმცა შესაძლებელია ნებისმიერი არასტანდარტული ზომის დამზადებაც.