ბუკლეტი

ბუკლეტი არის მრავალგვერდიანი საინფორმაციო ფურცელი (ძირითადად 4 გვერდიანი). ფლაერისგან განსვავებით ის ბევრად უფრო კომპაქტურია და იტევს ბევრად უფრო მეტ, როგორც ვერბალურ, ასევე ვიზუალურ ინფორმაციას. ბუკლეტიც ფლაერის მსგავსად ეფექტურია სარეკლამო და საპრეზენტაციო ინფორმაციის გავრცელებისათვის.
ბუკლეტის ზომებია:
A4 - (210x297)მმ
2/3A4 - (210x210)მმ
A5 - (148x210)მმ
A6 - (105x148)მმ