ბეიჯი

ბეიჯი არის კომპანიის ან კომპანიის თანამშრომლის მაიდენტიფიცირებელი მცირე ზომის დოკუმენტი, რომელიც ძირითადად გამოიყენება, ღონისძიებებზე, პრესკონფერენციებზე, გამოფენებზე, საჯარო დაწესებულებებში და სხვა. ხშირად მასზე დატანილი ინფორმაცია დაგეხმარებათ მარტივად მიიღოთ ინფორმაცია ადრესატის შესახებ და მიმართოთ მას უშუალოდ (თუნდაც სახელით). ბეიჯები არსებობს სხვადასხვა ტიპის, თასმით ან მის გარეშე.