ბანერი

ბანერი წარმოადგენს გარე რეკლამის ყველაზე პოპულარულ პროდუქტს. ის ძირითადად შეიცავს სარეკლამო ხასიათის გამოსახულებას ან/და ტექსტურ ბლოკს, რომელიც ფართო ფორმატზე არის წარმოდგენილი. ბანერები არსებობს როგორც გარე გამოყენების, აგრეთვე შიდა გამოყენების. გარე გამოიყენების (გარე რეკლამის) ბანერები მაგრდება, შენობა ნაგებობაზე, რკინის კონსტრუქციებზე და ლაითბოქსებზე, სტენდებზე, დიდი ზომის აფიშებზე და სხვა.
გარე რეკლამის ბანერებს ძირითად შემთხვევებში უყენდება განათება. მონტაჟისთვის აუცილებელია მზიდი მანქანა ან ალპინისტისათვის განკუთვლილი მოწყობილობები.